اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران
ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی
ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی

ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی

مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالابردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضا آنها و گسترش تعلیمات تعاونی

ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی
ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی
ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی
پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون
مصاحبه نمادبرتر با آقای محمدحسین کرامت
مصاحبه نمادبرتر با آقای محمدحسین کرامت
مصاحبه نمادبرتر با آقای محمدحسین کرامت
رئیس مرجع داوری و مشاور عالی اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان استان تهران
کمک به برقراری ارتباط
کمک به برقراری ارتباط
کمک به برقراری ارتباط
کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی
گزارش تحلیلی دکتر رفیعی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گزارش تحلیلی دکتر رفیعی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گزارش تحلیلی دکتر رفیعی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
کسب رتبه برتر برای سومین بار در شاخص های عمومی اختصاصی
پروژه31 طبقه 200 واحدی مروارید
پروژه31 طبقه 200 واحدی مروارید
پروژه31 طبقه 200 واحدی مروارید
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه

اتحادیه تعاونی مسکن

ارائه خدمات
ارائه خدمات
فنی، تخصصی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان, خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها
نظارت بر التزام
نظارت بر التزام
تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذی ربط
حل اختلاف و داوری
حل اختلاف و داوری
در محدوده امور مربوط به تعاونی ها

مدیران اتحادیه

اخبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

اخبار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اخبار بانک مرکزی